Księgarnie to instytucje kultury. Nie sklepy, nie składy z książkami.

To miejsca spotkań, inspiracji i rozmów.

 

Często pierwsze miejsca zetknięcia się z literaturą. I wreszcie to jedne z niewielu przestrzeni w których książka jest absolutnie najważniejsza. Jest podmiotem działań, nie przedmiotem transakcji. Prawdziwe księgarnie to Rezerwaty Książek.

Od 8 lat szukam kameralnych i niezależnych księgarń na mapie Polski, a potem piszę o nich tu. Piszą też o księgarniach inni, którzy mnie w mojej misji wspierają. Prowadzę inicjatywę Książki Kupuję Kameralnie i organizuję Weekendy Księgarń Kameralnych. Zapraszam do współpracy!